Návod na prihlásenie

Logo

Nové upozornenie:
Kurz simulačného vzdelávania anestéziológov aj
v JANUÁRI a FEBRUÁRI 2015.

Nová informácia: počet frekventantov na jeden kurz sa zvýšil z 9 na 12.

Simulačné vzdelávanie anestéziológov

 Postup pre prihlásenie – odporúčanie

 Časová os vzdelávacích aktivít:

 1. CIEĽOVÝ TERMÍN: vybrať termín pre účasť na tématickom kurze simulačného vzdelávania –
  viď tu: Harmonogram kurzov – nový (aj bočný panel)
  Poznámka: jeden kurz/9-12 frekventantov.
 2. MEDZITERMÍN: prístup na portál distančného vzdelávania – odporúčame minimálne týždeň pred nástupom na kurz (plný prístup na portál je od registrácie prihlásenia, t.j. môže byť aj viac ako týždeň),
 3. PRVÝ TERMÍN: prihlásenie – začať a vykonať administratívne procesy na registráciu prihlásenia na vzdelávanie (x dní?) pred nástupom na kurz.
  Odporúčanie 1: odhad optimalny – prihlásenie začať vybavovať cca 2 týždne pred nástupom na kurz.
  Odporúčanie 2: v prípade časovej tiesne (rýchly nástup na kurz alebo zmeny termínov) sú k dispozícii emergentné postupy registrácie a prihlásenia.

Prihlásenie:

 1. Stiahnuť prihlášku z http://www.vzdelavanieanesteziologov.sk/data/prihlaska.pdf
 2. Vyplniť prihlášku a podpísať čestné vyhlásenie a samotnú prihlášku
 3. Oskenovať vyplnenú prihlášku
 4. Oskenovať špecializačný DIPLOM alebo
 5. Oskenovať potvrdenie o zaradení do špecializačného štúdia (lekár bez atestácie)
 6. Dokumenty 3., 4., 5. odoslať:
  • mail: spravca@vzdelavanieanesteziologov.sk alebo
  • poštou: vyplnenú a podpísanú prihlášku a kópie diplomu alebo potvrdenia o zaradení do ŠŠ na adresu: Virta o.z., Vodárenská 5, 04001 Košice
   Podpísaný originál prihlášky odovzdať pri nástupe na kurz.

Iné možnosti prihlásenia:
Telefonicky: 0911 235 557

Ďalšie informácie a podpora:
Mail: podpora@vzdelavanieanesteziologov.sk
Hotline: 0911 235 557

Ivan Gonda
manažér projektu