Registrácia a prihláška na vzdelávanie

Upozornenie:
Kurz simulačného vzdelávania anestéziológov bol ukončený.

Vzdelávanie je dostupné online na vzdelávacom portáli. Prosím, vyžiadajte si konto tu!

Počet frekventantov na jeden kurz je 9  12.

Vážený záujemca  prosíme Vás o vyplnenie formulára, vďaka ktorému Vás budeme vedieť zapojiť do procesu prihlásenia do projektu vzdelávania.

Prihlásenie

Vážený záujemca o účasť na vzdelávacom projekte, pripravili sme pre Vás prihlášku, ktorú si prosím stiahnite, vyplňte a podpísanú, spolu s ostatnými dokumentmi (viď návod na prihlásenie) zašlite na adresu projektu VIRTA o.z.Vodárenská 504001 Košice

Prihláška tu (pdf):

pdf-icon

Podpora frekventantov:
mail: podpora@vzdelavanieanesteziologov.sk
hotline: 0911 235 557
návod na prihlásenie